Pytanie wciąż bez odpowiedzi: skąd Łukaszenka weźmie ropę

Kazachstan też dostarczy ropę Białorusi?

Białoruś ogranicza import drobiu z Lubelszczyzny

Łukaszenka kazał kupować ropę spoza Rosji

Kazachska ropa ma częściowo zastąpić rosyjską w białoruskich rafineriach