"imperium rosyjskie"

1742: Rosjanie zasiedlają Alaskę

Antoni Styrczula

Rosja: Żyrinowski chce świętować Dzień Imperium Zdaniem rosyjskiego polityka Imperium Rosyjskie wyzwoliło Kozaków spod polskiego, a Białorusinów spod…