"Halota"

Dziennikarki Biełsatu Hanny Haloty nie wypuszczono z aresztu Wczoraj, po 72 godzinach w areszcie, na wolność powinna wyjść nasza koleżanka…