Z powrotem do ojczyzny. Z gabinetu mera przez linię frontu