Guceriew


2017.11.23 13:04 Foto

Kolejny prezent Gucerijewa dla Łukaszenki. Nie maybach, nie pałac, a blok dla robotników