"Gorbaczow"

„Białorusini to zuchy!” Gorbaczow popiera protestujących Pierwszy i ostatni prezydent ZSRR, twórca pieriestrojki Michaił Gorbaczow oświadczył wczoraj, że…

Wilno 1991. Dlaczego Gorbaczow przespał odrodzenie Litwy

Aleksandr Podrabinek Rosyjski dziennikarz, dysydent