"Фралоў"

Cela Andżeliki Borys: 16 osób i brak miejsca do spania Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys i reszta uwięzionych członków Zarządu…

W Lidzie skazano operatora współpracującego z TVP Polonia Andrej Frałou, który jako operator współpracował w Grodnie m.in. z TVP Polonia,…

Lida: operator TVP Polonia w areszcie Andrej Frałou został wczoraj wieczorem zatrzymany w Brzozówce pod Lidą za rzekome niepodporządkowanie…