"DNA"

Notowani Białorusini wzywani na komisariaty. Milicja tworzy bazę danych Na komendy są wzywani ci, którzy byli karani za udział w…