"chemia domowa"

Sąd w Brześciu skazał ósmą grupę uczestników korowodu Sędzia Dzmitryj Kurouski skazał dziś dwanaścioro uczestników korowodu w centrum miasta. Wydał…

2 lata “domowej chemii” za wypowiedzenie najmu mieszkania pracownicy prokuratury "Chemia domowa" odbywa się w miejscu zamieszkania – skazany po…