Dziś wigilia Bożego Narodzenia. Według kalendarza juliańskiego

Święty zrzut przeciw pijaństwu. Twer poświęcono z samolotu

Wśród krzyży na Grabarce: święto Przemienienia Pańskiego na Podlasiu

Putin pozostawia sobie prawo do obrony wolności wyznania na Ukrainie

Poroszenko gwarantuje bezpieczeństwo wiernym, którzy porzucą patriarchat moskiewski

Czy sobór zjednoczeniowy ukraińskiej Cerkwi wzmocni Poroszenkę?

Sobór zjednoczeniowy ostatecznie odcina ukraińską Cerkiew od Moskwy

Prawosławne obozy wojskowe przy granicy z Polską – relacja uczestnika (cz. II)

Nazwę ulicy upamiętniającej poetę – „bezbożnika” zmieniono. Na wniosek Cerkwi

Moskwa zerwała stosunki eucharystyczne z Konstantynopolem

Financial Times: Autokefalia Ukrainy osłabi wpływy Putina

Konstantynopol rozpoczął nadawać Ukrainie autokefalię

Cerkiewny biznesmen okradł Białoruś na setki tysięcy dolarów

Wizyta papieża na Białorusi będzie egzaminem z niepodległości

„Ruski” elementarz z Wilna zmienił prawosławne szkoły. Ukazał się drukiem znów – po 400 latach