blokada morska


2018.08.22 14:11

Rosjanie nie wpuszczają na Morze Azowskie statków płynących do ukraińskich portów