"białoruska kultura"

Obrzędowe pieśni z Białorusi, które wprowadzają w trans Białoruskie pieśni o strzale pamiętają czasy przedchrześcijańskie. Przetrwały w dolinie rzeki Soż…