"Andżelika Borys"

Andżelika Borys ponownie przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi X zjazd organizacji wybrał na kolejną czteroletnią kadencję prezesa ZPB dotychczasową…

Andżelika Borys: musimy okazać solidarność naszym braciom Białorusinom Przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi, tłumaczy dlaczego jej organizacja solidaryzuje się…