Wędrówki po Grodzieńszczyźnie Zamek w Krewie, sztetl Raduń – Wędrówki po Grodzieńszczyźnie


W dzisiejszym odcinku zamek w Krewie – jeden z najważniejszych zamków średniowiecznej Litwy.

Krewo w XIV wieku było miastem, które odgrywało ważną rolę w regionie. Tu powstał jeden z pierwszych gotyckich zamków na Białorusi. W Krewie zamordowano Kiejstuta, a Witold uciekał stąd w przebraniu kobiety przed zemstą Władysława Jagiełły. Tu zawarto Unię Krewską – pierwszy krok do powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Zamek został zniszczony w XVII wieku przez moskiewskie wojska. Najbardziej ucierpiał w czasie I wojny światowej, w czasie której przez trzy lata znajdował się na pierwszej linii frontu. Niemcy wybudowali na jego terenie betonowe bunkry, ostrzeliwane przez Rosjan z wielkokalibrowych armat.

Z Aleksym Szotą w tym odcinku odwiedzimy również Raduń – jeden z największych byłych kresowych sztetli.

Zobacz też
Komentarze