Nad Niemnem Zabity za pomoc Żydom. Historia mec. Józefa Siewaszewicza / Nad Niemnem


Marszałek Karczewski z wizytą na Białorusi. „Znakomici Grodnianie” konferencja naukowa ZPB. Najwyższa cena za pomoc Żydom. Historia bohaterskiej śmierci mec. Józefa Siewaszewicza. Czasy wielkiego terroru i polskie wątki w Kuropatach.

Zobacz też
Komentarze