Wileńszczyzna Bohuszewicza i funkcjonalizm w Grodnie WIDEO PL

W pierwszy odcinku nowego sezonu Wędrówek prowadzący Aleksy Szota zagości w miejscowościach związanych z Franciszkiem Bohuszewiczem – ojcem literatury białoruskiej, prawnikiem, powstańcem. Odwiedzi jego dom rodzinny w Kuszlanach i niedalekie Żuprany.

W drugim odcinku będziemy szukać w Grodnie pozostałości polskiej architektury funkcjonalistycznej.

pj/belsat.eu

Więcej materiałów

Reytan i jego Hruszówka

Gotyk, renesans i barok w regionie Słonimskim, klasztor franciszkanów w Grodnie

Grodno czasów sejmów I Rzeczpospolitej, Wołpa – Wędrówki na Grodzieńszczyźnie

Zamek w Krewie, sztetl Raduń – Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

Michał Kleofas Ogiński i jego Zalesie

Katolickie ślady w Mińsku i majątki południowej Grodzieńszczyzny

Małe muzea Grodna i bezwizowy Odelsk

Czerwony Kościół w Mińsku i magnacki Dziembrów WIDEO