Nad Niemnem Wicemarszałek Sejmu z wizytą na Grodzieńszczyźnie


Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska z wizytą na Grodzieńszczyźnie.

Zgoda władz na ponowne rozpatrzenie spraw polskich nauczycieli zmuszonych do opuszczenia Białorusi.

Kaplica w mickiewiczowskim Cząbrowie odzyskała swój blask. Wieś była pierwowzorem „Soplicowa z Pana Tadeusza”.

Aleksy Szota i historia miasteczka Radaszkiewicze.

Zobacz też
Komentarze