Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Twierdza Grodzieńska, Zelwa

Zbudowana jeszcze w czasach carskich Twierdza Grodzieńska, odegrała ważną rolę podczas wojny polsko-bolszewickiej, a szczególnie bitwy niemeńskiej, która zadecydowała o losach konfliktu.

Zelwa – miasteczko, w którym odbywały się jedne z największych jarmarków w XVIII-wiecznej Europie.

Więcej materiałów

Reytan i jego Hruszówka

Gotyk, renesans i barok w regionie Słonimskim, klasztor franciszkanów w Grodnie

Grodno czasów sejmów I Rzeczpospolitej, Wołpa – Wędrówki na Grodzieńszczyźnie

Zamek w Krewie, sztetl Raduń – Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

Michał Kleofas Ogiński i jego Zalesie

Katolickie ślady w Mińsku i majątki południowej Grodzieńszczyzny

Małe muzea Grodna i bezwizowy Odelsk

Czerwony Kościół w Mińsku i magnacki Dziembrów WIDEO