Wędrówki po Grodzieńszczyźnie Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Twierdza Grodzieńska, Zelwa


Zbudowana jeszcze w czasach carskich Twierdza Grodzieńska, odegrała ważną rolę podczas wojny polsko-bolszewickiej, a szczególnie bitwy niemeńskiej, która zadecydowała o losach konfliktu.

Zelwa – miasteczko, w którym odbywały się jedne z największych jarmarków w XVIII-wiecznej Europie.

Zobacz też
Komentarze