Wędrówki po Grodzieńszczyźnie Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Teolin i Izabelin pod Wołkowyskiem, Gieranony i Barbara Radziwiłłówna   


Rezydencja szlachecka w Teolinie została wybudowana przez Stefana Grabowskiego lub jego syna generała wojsk WKL Tomasza pod koniec XVIII w.

Izabelin oddalony kilkanaście kilometrów od Teolina został tak nazwany przez podskarbiego Jana Fleminga na cześć jego córki Izabeli Czartoryskiej. Miejscowość ostatecznie przeszła w ręce gorliwych kalwinów Grabowskich. Zbudowali oni w swoim majątku kalwiński zbór.

Gieranony – od początku XV wieku główna siedziba litewskich magnatów Gasztołdów. To tu ostatni z rodu Andrzej Gasztołd poślubił Barbarę Radziwiłłównę, późniejszą żonę Zygmunta Augusta.

Zobacz też
Komentarze