Wędrówki po Grodzieńszczyźnie Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Nieśwież i Różanka pod Szczuczynem


Aleksy Szota odwiedza stolicę ordynacji Radziwiłłów. Drugim punktem jego wędrówki jest Różanka pod Szczuczynem, gdzie zachował się zabytkowy kościół – przykład wczesnobarokowej architektury sakralnej.

Zobacz też
Komentarze