Wędrówki po Grodzieńszczyźnie Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Mała ojczyzna Czesława Niemena, Roś na Grodzieńszczyźnie


Ziemia lidzka. Mała ojczyzna Czesława Niemena – Stare i Nowe Wasiliszki.

Roś na Grodzieńszczyźnie w rejonie wołkowyskim – dawna siedziba Potockich i Branickich.

Zatopiony wapienny kamieniołom – białoruskie Malediwy.

Zobacz też
Komentarze