Wędrówki po Grodzieńszczyźnie Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Bieniakonie – grób Maryli Wereszczakówny, Albertyn


Folwark Golimontów w Bieniakoniach na pograniczu białorusko-litewskim był siedzibą sztabu Józefa Piłsudskiego w 1919 r. Przy miejscowym kościele została pochowana Maryla Wereszczakówna – młodzieńcza miłość Adama Mickiewicza.

Albertyn dziś przedmieście Słonimia, była siedzibą szlacheckiej rodziny Pusłowskich.

Zobacz też
Komentarze