Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Bieniakonie – grób Maryli Wereszczakówny, Albertyn

Folwark Golimontów w Bieniakoniach na pograniczu białorusko-litewskim był siedzibą sztabu Józefa Piłsudskiego w 1919 r. Przy miejscowym kościele została pochowana Maryla Wereszczakówna – młodzieńcza miłość Adama Mickiewicza.

Albertyn dziś przedmieście Słonimia, była siedzibą szlacheckiej rodziny Pusłowskich.

Tagi:

Zobacz też

Więcej materiałów

Reytan i jego Hruszówka

Gotyk, renesans i barok w regionie Słonimskim, klasztor franciszkanów w Grodnie

Grodno czasów sejmów I Rzeczpospolitej, Wołpa – Wędrówki na Grodzieńszczyźnie

Zamek w Krewie, sztetl Raduń – Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

Michał Kleofas Ogiński i jego Zalesie

Katolickie ślady w Mińsku i majątki południowej Grodzieńszczyzny

Małe muzea Grodna i bezwizowy Odelsk

Czerwony Kościół w Mińsku i magnacki Dziembrów WIDEO

Mińsk Stanisława Moniuszki, Hoża