Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Batory w Grodnie, Słonim

Dziś spacerujemy śladami Stefana Batorego po Grodnie, które było wtedy nieformalną stolicą I Rzeczpospolitej. Odwiedzamy też Słonim – miasto, w którym zachował się oryginalny XVIII-wieczny układ ulic i wiele zabytkowych świątyń.

Więcej materiałów

Reytan i jego Hruszówka

Gotyk, renesans i barok w regionie Słonimskim, klasztor franciszkanów w Grodnie

Grodno czasów sejmów I Rzeczpospolitej, Wołpa – Wędrówki na Grodzieńszczyźnie

Zamek w Krewie, sztetl Raduń – Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

Michał Kleofas Ogiński i jego Zalesie

Katolickie ślady w Mińsku i majątki południowej Grodzieńszczyzny

Małe muzea Grodna i bezwizowy Odelsk

Czerwony Kościół w Mińsku i magnacki Dziembrów WIDEO