Wędrówki po Grodzieńszczyźnie Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Batory w Grodnie, Słonim


Dziś spacerujemy śladami Stefana Batorego po Grodnie, które było wtedy nieformalną stolicą I Rzeczpospolitej. Odwiedzamy też Słonim – miasto, w którym zachował się oryginalny XVIII-wieczny układ ulic i wiele zabytkowych świątyń.

Zobacz też
Komentarze