Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Nowogródczyzna – Wsielub, Jezioro Litówka, Jan Bułhak

Wsielub koło Nowogródka – najstarszy kościół katolicki na Białorusi. Jezioro Litówka – sceneria poematu „Grażyna”. Ostaszyn – miejsce narodzin Jana Bułhaka – ojca nowoczesnej polskiej i białoruskiej fotografii.

Więcej materiałów

Reytan i jego Hruszówka

Gotyk, renesans i barok w regionie Słonimskim, klasztor franciszkanów w Grodnie

Grodno czasów sejmów I Rzeczpospolitej, Wołpa – Wędrówki na Grodzieńszczyźnie

Zamek w Krewie, sztetl Raduń – Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

Michał Kleofas Ogiński i jego Zalesie

Katolickie ślady w Mińsku i majątki południowej Grodzieńszczyzny

Małe muzea Grodna i bezwizowy Odelsk

Czerwony Kościół w Mińsku i magnacki Dziembrów WIDEO