Bez granic W Grodnie nie dba się o zabytki architektury; Odnowa najważniejszych historycznych obiektów w Polsce finansowana jest ze środków unijnych…


Zobacz też
Komentarze