Nad Niemnem Trzydziestolecie Związku Polaków na Białorusi


Trzydziestolecie Związku Polaków na Białorusi. 75. rocznica męczeńskiej śmierci Sióstr Nazaretanek z Nowogródka. Aleksy Szota o systemie obronnym Nieświeża.

jb belsat.eu

Zobacz też
Komentarze