Trzydziestolecie Związku Polaków na Białorusi

Trzydziestolecie Związku Polaków na Białorusi. 75. rocznica męczeńskiej śmierci Sióstr Nazaretanek z Nowogródka. Aleksy Szota o systemie obronnym Nieświeża.

jb belsat.eu

Zobacz też

Więcej materiałów

Studenci z Białorusi rozchwytywani przez polskie uniwersytety / Nad Niemnem

80. rocznica masowej deportacji polaków na „nieludzką ziemię” / Nad Niemnem

Kontrowersje wokół rekonstrukcji kopuły na bramie Starego Zamku w Grodnie / Nad Niemnem

Akcja charytatywna: Podaruj Gwiazdkę Polskim Dzieciom na Białorusi / Nad Niemnem

Lenin z Sopoćkiń: losy jego pomnika w najbardziej polskimi miasteczku na Białorusi / Nad Niemnem

Senatorzy RP ze świątecznymi życzeniami na Grodzieńszczyźnie / Nad Niemnem

Spotkanie opłatkowe żołnierzy AK na Białorusi / Nad Niemnem

Grodno Fashion Show 2019 r. – pokazy polskich projektantów / Nad Nemem