Nad Niemnem Syrenką przez Białoruś: X Europejski Rajd Syren i Warszaw / Nad Niemnem


Zgoda władz na renowację kolejnych cmentarzy wojskowych na Białorusi. Syrenką przez Białoruś: X Europejski Rajd Syren i Warszaw jedzie do Mińska. Polska nadal jednym z najczęściej wybieranych kierunków podróży przez Białorusinów. Aleksy Szota o historii Pułku Strzelców Grodzieńskich.
Zobacz też
Komentarze