Spotkanie opłatkowe żołnierzy AK na Białorusi / Nad Niemnem

Dziś w programie:

  • Prace renowacyjne w muzeum Czesława Niemena.
  • Spotkanie opłatkowe żołnierzy AK na Białorusi.
  • Nadziewany karp i inne wigilijne smakołyki z Indury.
  • Aleksy Szota o historii zdrady dowódcy grodzieńskiej POW Ignacego Dobrzyńskiego.

Więcej materiałów

Jak radzą sobie Polacy na Białorusi w czasie pandemii / Nad Niemnem

Polska społeczność w Grodnie w dobie walki z korona wirusem / Nad Niemnem

Dekomunizacja w Sopoćkiniach w latach 90. ub.w. / Nad Niemnem

„Dziadek w polskim mundurze” cd. / Nad Niemnem

Polskie stanowisko wobec restauracji Starego Zamku w Grodnie / Nad Niemnem

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego / Nad Niemnem

Studenci z Białorusi rozchwytywani przez polskie uniwersytety / Nad Niemnem

80. rocznica masowej deportacji polaków na „nieludzką ziemię” / Nad Niemnem