Rozpoczęcie roku szkolnego w polskiej szkole w Grodnie / Nad Niemnem

Rozpoczęcie roku szkolnego w polskiej szkole w Grodnie. Kwatera polskich żołnierzy na pobernardyńskim cmentarzu w Grodnie doczeka się renowacji. Polska szkoła społeczna im. Stefana Batorego – rekrutacja na nowy rok. Aleksy Szota i sylwetka ks. Wiktora Potrzebskiego, kapelana obrońców Grodna.

Zobacz też

Więcej materiałów

80. rocznica masowej deportacji polaków na „nieludzką ziemię” / Nad Niemnem

Kontrowersje wokół rekonstrukcji kopuły na bramie Starego Zamku w Grodnie / Nad Niemnem

Akcja charytatywna: Podaruj Gwiazdkę Polskim Dzieciom na Białorusi / Nad Niemnem

Lenin z Sopoćkiń: losy jego pomnika w najbardziej polskimi miasteczku na Białorusi / Nad Niemnem

Senatorzy RP ze świątecznymi życzeniami na Grodzieńszczyźnie / Nad Niemnem

Spotkanie opłatkowe żołnierzy AK na Białorusi / Nad Niemnem

Grodno Fashion Show 2019 r. – pokazy polskich projektantów / Nad Nemem

Ks. Henryk Hlebowicz-sylwetka zapomnianego grodzieńskiego bohatera / Nad Niemnem