Nad Niemnem Pomnik Juliusza Stolle stanie w Brzozówce/Nad Niemnem


Pomnik Juliusza Stolle – właściciela słynnej huty szkła Niemen stanie w Brzozówce. IX Turniej o Puchar Konsula RP w Koszykówce w Brześciu. Kolonia Murawinka, jak rodzina Wiśniewskich odnalazła swojej korzenie na Kresach. Aleksy Szota i opowieść o pierwszym w Polsce pomniku Romualda Traugutta w Świsłoczy.

jb belsat.eu

Zobacz też
Komentarze