Nad Niemnem Polska Szkoła w Wołkowysku – problemy z przyjęciem polskich uczniów/Nad Niemnem  


Polska Szkoła w Wołkowysku: czy wszyscy pierwszoklasiści rozpoczną naukę we wrześniu? 74. rocznica bitwy pod Surkontami pomiędzy AK i NKWD. Ochotnicze Hufce Pracy porządkują polskie cmentarzy na Grodzieńszczyźnie. Aleksy Szota o losach Juliana Lubasowskiego – dowódcy grupy AK Grodno-prawy Niemen.

jb belsat.eu

Zobacz też
Komentarze