Nad Niemnem Polacy na Grodzieńszczyźnie w przededniu Święta Niepodległości


Miejsca pamięci narodowej na Grodzieńszczyźnie w przededniu 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Festiwal Piosenki Patriotycznej w Brześciu.

Caritas diecezji Grodzieńskiej – działalność na rzecz potrzebujących.

Aleksy Szota o historii cmentarza katolickiego w Grodnie.

Zobacz też
Komentarze