Nad Niemnem Paweł Orłowski – krajoznawca i historyk-amator Ziemi Iwienieckiej/Nad Niemnem


„Polacy na Białorusi: Polityka-Społeczeństwo-Kultura” – międzynarodowa konferencja naukowa w Grodnie. „Sońka” Ignacego Karpowicza – wydanie białoruskie. Wieczór z twórczością Agnieszki Osieckiej w Mińsku. Paweł Orłowski – krajoznawca i historyk-amator Ziemi Iwienieckiej. Autor strony internetowej iwieniec.eu. Aleksy Szota: zabytki architektury przemysłowej ul. Bonifratrów w Grodnie.

Zobacz też
Komentarze