Nad Niemnem Odsłonięcie tablicy pamięci Marii Kaczyńskiej w Naroczy / Nad Niemnem


Odsłonięcie tablicy pamięci Marii Kaczyńskiej w Naroczy. Nowy budynek polskiego liceum społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie. Rakowski Festiwal Kultur 2019. Aleksy Szota i podróż do Nowogródka czasów międzywojnia.

Zobacz też
Komentarze