Obchody Dnia Wojska Polskiego na Białorusi / Nad Niemnem

Obchody Dnia Wojska Polskiego na Białorusi. Dewastacja polskiego cmentarza w Lidzie. Wizyta minister Anny Szmitd-Rodziewicz na Białorusi. Aleksy Szota o początku II wojny światowej w Grodnie.

 

Zobacz też

Więcej materiałów

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego / Nad Niemnem

Studenci z Białorusi rozchwytywani przez polskie uniwersytety / Nad Niemnem

80. rocznica masowej deportacji polaków na „nieludzką ziemię” / Nad Niemnem

Kontrowersje wokół rekonstrukcji kopuły na bramie Starego Zamku w Grodnie / Nad Niemnem

Akcja charytatywna: Podaruj Gwiazdkę Polskim Dzieciom na Białorusi / Nad Niemnem

Lenin z Sopoćkiń: losy jego pomnika w najbardziej polskimi miasteczku na Białorusi / Nad Niemnem

Senatorzy RP ze świątecznymi życzeniami na Grodzieńszczyźnie / Nad Niemnem

Spotkanie opłatkowe żołnierzy AK na Białorusi / Nad Niemnem