Nad Niemnem Nad Niemnem: ZPB organizuje komitety ds. ochrony miejsc pamięci


Powołanie terenowych komitetów ds. opieki nad miejscami pamięci przy ZPB. Sylwetka abp. Romualda Jałbrzykowskiego – wystawa w Grodnie. Stanisław Sienkiewicz prezes Polskiej Macierzy Szkolnej o działalności największej polskiej placówki nauczania języka polskiego. Wędrówki historyczne z Aleksym Szota: Bieniakonie.

Zobacz też
Komentarze