Nad Niemnem Nad Niemnem: Uniwersytet III wieku przy ZPB


Olimpiada Języka i Literatury Języka Polskiego – finał na Białorusi. Refleksje o miłości – wystawa Towarzystwa Plastyków Polskich na Białorusi. Uniwersytet III wieku przy ZPB. Aleksy Szota o katedrze grodzieńskiej i działalności jezuitów cz. 2

Zobacz też
Komentarze