Nad Niemnem Nad Niemnem: „Tatarzy w Wojsku Polskim” – wystawa w Nowogródku


„Tatarzy w Wojsku Polskim” – wystawa w Nowogródku. Laureaci konkursu historycznego „Dzieje Polski niepodległej” w Grodnie. III Ogólnokrajowe Spotkanie Młodzieży Katolickiej Białorusi. Aleksy Szota i niemieckie zabytki Grodna.

Zobacz też
Komentarze