Nad Niemnem Nad Niemnem: Święto Niepodległości w polskim liceum w Grodnie


Święto Niepodległości w polskim liceum w Grodnie. Turniej piłkarski ZPB. Paweł Kmiecik działacz polskiej mniejszości na Białorusi. Historia Polskiej Macierzy szkolnej w czasie międzywojnia.

Zobacz też
Komentarze