Nad Niemnem Rocznica bitwy pod Surkontami stoczonej pomiędzy AK i NKWD


Rocznica bitwy pod Surkontami stoczona pomiędzy AK i NKWD. Polskie zespoły na I Grodzieńskim Festiwalu „Rock-August”. Z biegiem Niemna – projekt skierowany do polskiej i białoruskiej młodzieży. Wędrówki Historyczne – Mińsk Moniuszki.

Zobacz też
Komentarze