Nad Niemnem Nad Niemnem: Renowacja grodzieńskiego lamusa


Renowacja grodzieńskiego lamusa. Spotkanie z Sienkiewiczem – wieczór literacki w Polskiej Macierzy Szkolnej. Wszystkich świętych na Grodzieńszczyźnie. Wycieczki historyczne z Aleksym Szotą – Śladami Stefana Batorego

Zobacz też
Komentarze