Nad Niemnem Nad Niemnem: Polskie szkoły na Białorusi do likwidacji


Polskie szkoły na Białorusi do likwidacji. Konkurs poezji religijnej w Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Marta Dzieszkiewicz – serce otwarte na polskość. Nowogródek – pierwsza stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego – Wędrówki historyczne z Aleksym Szotą.

Zobacz też
Komentarze