Nad Niemnem: Początek roku szkolnego w liceum przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie

Początek roku szkolnego w liceum przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Ponad granicami: podpisano list intencyjny o współpracy Łomży i Lidy. Festiwal Kultur w Rakowie. Wrzesień 1939 r. w Wędrówce Historycznej Aleksego Szoty.

Więcej materiałów

Jak radzą sobie Polacy na Białorusi w czasie pandemii / Nad Niemnem

Polska społeczność w Grodnie w dobie walki z korona wirusem / Nad Niemnem

Dekomunizacja w Sopoćkiniach w latach 90. ub.w. / Nad Niemnem

„Dziadek w polskim mundurze” cd. / Nad Niemnem

Polskie stanowisko wobec restauracji Starego Zamku w Grodnie / Nad Niemnem

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego / Nad Niemnem

Studenci z Białorusi rozchwytywani przez polskie uniwersytety / Nad Niemnem

80. rocznica masowej deportacji polaków na „nieludzką ziemię” / Nad Niemnem