Nad Niemnem Nad Niemnem: Operacja polska NKWD 1937-38 – wystawa w Grodnie


Operacja polska NKWD 1937-38 – wystawa w Grodnie. „Kresy-2017” eliminacje do konkursu poetyckiego. 99 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę — uroczystości na Białorusi. Aleksy Szota w poszukiwaniach polskich śladów na ziemi wołkowyskiej – Wołpa.

Zobacz też
Komentarze