Nad Niemnem Nad Niemnem: Koncert Leszka Możdżera w Grodnie


Koncert Leszka Możdżera w Grodnie. Rada Programowa Polskiej Macierzy Szkolnej – plany na przyszłość. Posumowanie działalności Konsulatu Generalnego RP Grodnie. 155. rocznica powstania styczniowego w Grodnie – wędrówka historyczna z Aleksym Szotą.

jb Belsat.eu

Zobacz też
Komentarze