Nad Niemnem: Dzień Żołnierzy Wyklętych na Grodzieńszczyźnie

Dzień Żołnierzy Wyklętych na Grodzieńszczyźnie. Studniówka w Liceum Społecznym im E. Orzeszkowej w Grodnie. prywatne kresowe muzeum Janusza Parulisa w Grodnie. Architektura Słonimia w Wyciecze Historycznej z Aleksym Szotą.

Więcej materiałów