Nad Niemnem Nad Niemnem: Dni Stefana Batorego w Grodnie


Polacy z Białorusi z wizytą w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Dni Stefana Batorego w Grodnie. Karina Dziamidziak – utalentowana absolwentka Polskiej Macierzy Szkolnej. Wędrówka Historyczna z Aleksym Szotą: historia mińskich kościołów.

Zobacz też
Komentarze