Nad Niemnem Nad Niemnem: Akcja „Wielkanocna paczka na Białorusi”


Akcja „Wielkanocna paczka na Białorusi”. Konkurs inscenizacji wiersza polskiego w Grodnie. Sopoćkinie – w oczekiwaniu na święta Wielkanoce. Podróże z Aleksym Szotą – wędrówka po ziemi wołkowyskiej.

Zobacz też
Komentarze