Nad Niemnem Nad Niemnem: 25. ekumeniczna pielgrzymka Białystok-Grodno-Wilno


Święto Wojska Polskiego – uroczystości na Białorusi. 25. ekumeniczna pielgrzymka Białystok-Grodno-Wilno. Maryna Zybartowicz – praca z młodzieżą w parafii Najświętszego Odkupiciela. Historia franciszkanów w Grodnie  -Wędrówki Historyczne z Aleksym Szotą.

Zobacz też
Komentarze