Nad Niemnem 20.02 – Rocznica deportacji Polaków w głąb ZSRR


Program poświęcony mniejszości Polskiej na Białorusi

 

Zobacz też
Komentarze