Nad Niemnem 20.02 – Rocznica deportacji Polaków w głąb ZSRR

Program poświęcony mniejszości Polskiej na Białorusi

 

Więcej materiałów